Kako pretraživati fotografije na iPhone-u ili iPad-u?

#Tips & tricks
2017. 03. 14.

Photos aplikacija pruža odličnu opciju koja korisniku omogućava pretragu slika po objektima, lokacijama i atributima. U pretragu možete uneti recimo pojam plaža (beach), kamen (rock), pas (dog) i sve slike u Photos aplikaciji koje odgovaraju zadatim pojmovima će biti prikazane u unapred definisanim albumima.

Ovim načinom pretražujete sve slike na vašem telefonu, što uključuje slike koje ste snimili vašim iPhone-om ili iPad-om, kao i slike koje ste preuzeli preko interneta ili ih dobili na neki drugi način.

U nastavku su smernice za upotrebu ove zanimljive funkcije:

  • otvorite Photos aplikaciju i uđite u “Albums” ili “Photos” pregled.
  • u gornjem desnom uglu pritisnite na lupu
tap-search-button-ios-photos-449x800
  • unesite traženi pojam – npr.: “house” (kuća), “cat” (mačka), “boat” (čamac), “face” (lice), “water” (voda), “animal” (životinja), itd.
search-photos-ios-keywords-objects-places-449x800
  • pritisnite na indeksiran foto album da bi videli sve slike iz tražene kategorije
ios-photo-search-keyword-results-449x800

U gornjem primeru mi smo pretraživali kamenje (rocks). Osnovne pojmove poput “guitar” (gitara), “car” (auto), “beach” (plaža), “rock” (kamen), “tree” (drvo), “lake” (jezero), “person” (osoba), “dog” (pas), “rabbit” (zec), “chair” (stolica) i mnoge druge je lako pretraživati, a vi budite kreativni, pa ko zna šta ćete pronaći na vašem iPhone-u ili iPad-u.

Navedeni način pretrage najbolje radi sa velikim bazama slika, pošto je više materijala dostupno za procesiranje. Sličnu mogućnost nudi i Photos aplikacija za Mac, ali je ona malo drugačija za korišćenje, zbog različitog interfejsa.

Izvor: OSXDaily

Ostavite komentar