imagazin arrow2-left arrow2-right arrow2-top arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right cart close dossiers education fb instagram menu notification oander rss rss-footer search service shuffle speech-bubble star store stores tests twitter youtube

This post has not been updated for more than a year. Please note that he content may be outdated.

Pokažite mi svoj mobilni telefon i reći ću vam ko ste


Jeste li se ikada zapitali zašto na internetu ima toliko žestokih rasprava o pametnim telefonima i operativnim sistemima? Da li je pitanje ko daje poverenje kom brendu, zaista toliko važno? Šta ako vam kažemo da je jedini razlog u pozadini svega ovoga činjenica, da smo svi još uvek pećinski ljudi? Tako je, vi ste pećinski čovek, kao i svi ostali.

Pretpostavljamo da sledeći fenomen ne treba nikome objašnjavati. U potpunosti modernizovani, civilizovani i inteligentni ljudi odbacuju razum i upuštaju se u veoma zlobne i teške rasprave samo zato što je druga osoba odlučila da kupi drugačiju marku pametnog telefona ili pak koristi drugačiji operativni sistem.

Apple-ovi korisnici se obično smatraju kao jako umišljeni i svi im govore da su odabrali svoje mobilne telefone samo kako bi se njima mogli hvaliti, dok su istovremeno dovoljno naivni da za te iste uređaje daju previše novca. Međutim, ni korisnici Androida nisu pošteđeni kritika. Oni su one nesrećne duše sa premalo novca, koje zapravo žele iPhone, ali ga ne mogu priuštiti.

Ali ozbiljno, da li je ovo pitanje toliko važno da je – dopustite nam da malo preteramo – vredno da se zbog njega prekidaju prijateljstva i ljubavne veze? Očigledno da jeste, ako to radimo. Ali koji razlog leži iza ovog fenomena? Kratak odgovor bi bio da još uvek nismo uhvatili korak sa sopstvenom evolucijom, i da na određen način u nama još uvek čuči pra čovek sa travnatom suknjicom i toljagom u ruci.

Pećinski čovek sa iPhone-om

Jedan od temelja ljudske prirode jeste želja za pripadnošću grupi. Mi smo vrsta koja funkcioniše u društvima, oblikovani smo kako bi najefikasnije radili kada smo u grupi. Naravno, ta funkcija danas ima manju ulogu u našim životima, ali u stara vremena, kada smo bili bez restorana i prodavnica na svakom uglu, naše preživljavanje je zavisilo od toga da li smo članovi neke grupe. Jedna osoba nije imala prevelike šanse da sama ulovi životinju kojom bi se prehranila, međutim, ako je ta osoba sarađivala sa drugima u grupi, život je bio mnogo lakši, pa su ljudi počeli da dele odgovornosti i da se služe svojim sve razvijenijim mozgovima.

Važan faktor povezanosti grupe je u sposobnosti da se razlikuje od ostalih grupa. Odnosi među grupama mogu da budu različiti, a u ekstremnim slučajevima različitosti mogu da dovedu do osećanja mržnje, pa čak i agresivnosti. Naši mozgovi su toliko navikli na ove plemenske podele da to čak utiče i na način na koji upravljamo informacijama.

U principu uvek zavaravamo sami sebe, jer je povezanost unutar grupe važnija od svega drugog.

Na primer, ako čujete i pozitivne i negativne informacije o grupi kojoj ne pripadate, veća je verovatnoća da ćete da zapamtite samo negativne aspekte. Jednostavno brišete sve informacije koje bi suparničku grupu mogle da učine privlačnijom od vaše, jer bi se tako narušila povezanost unutar vaše grupe, a to može da rezultira samo “propašću i smrću pod nogama besnog mamuta.”

Činjenica je da se ni do danas nismo rešili tog evolucionog gena, pa i dalje imamo tendenciju da mrzimo sve koji ne pripadaju našem “plemenu”, bez obzira na moguće posledice. To bi u prevodu značilo da korisnici Androida i iOS-a u današnje moderno doba i dalje funkcionišu kao plemena iz kamenog doba – tako to objašnjava Mark Coulson, profesor sa londonskog univerziteta Middlesex, u razgovoru za CNet na temu psihologije ovog fenomena.

Pokažite mi svoj mobilni telefon i reći ću vam ko ste

Ova teorija savršeno objašnjava psihološku pozadinu žučnih internet rasprava, ali i dalje ne objašnjava na kojim principima se ove grupe zasnivaju. Zašto neko bira Android, a neko drugi iPhone?

Istraživači iz School of Psychology-ja na univerzitetu Lincoln su objavili rad u kom tvrde kako su naš karakter i pretpostavke kod odabira pametnog telefona donekle povezani. Heather Shaw, vođa ovog istraživanja, rekla je sledeće:

Sve je jasnije da pametni telefoni postaju mala digitalna verzija korisnika, a mnogi od nas ne vole kada drugi ljudi koriste naše mobilne telefone, jer tako mogu da otkriju mnogo o nama.

Iako istraživanje nije sprovedeno na velikom broju ispitanika, uspeli su da izdvoje dve karakterne crte koje bi mogle da budu povezane sa vlasnikovim odabirom operativnog sistema. Radi se o skromnosti i iskrenosti, a na žalost ni jedna od tih vrlina nije preovladavala među korisnicima iPhone-a.

Međutim, pre nego što dopustimo da nas ta kritika povredi, bitno je istaći da je sprovedeno još jedno istraživanje i to na većem broju ispitanika, koje je pokazalo da postoji određena veza između karakternih crta i odabira pametnog telefona, ali je ona toliko marginalna da se na tom temelju ne mogu donositi nikakvi čvrsti zaključci.

Autor tog rada je Friedrich M. Götz, profesor na nemačkom univerzitetu Konstanz i engleskom univerzitetu Cambridge, a povod za istraživanje bila je njegova zabrinutost da će platforma za koju su istraživači napravili aplikaciju kako bi mogli da prikupljaju podatke, imati prevelik uticaj na određene psihološke rezultate tog istraživanja. Srećom, čini se da neće biti potrebe za razvojem čitave nove naučne metodologije, a ovo istraživanje je takođe i potvrdilo da su korisnici Androida malo otvoreniji od korisnika iOS-a.

Götzov zaključak nam takođe daje odgovor na pitanje sa početka ovog poglavlja, odnosno koje su osnovne razlike između grupa korisnika Androida i korisnika iOS-a:

one se u većoj mere zasnivaju na društveno-demografskim varijablama, nego na karakternim crtama.

Što znači da su u ovom slučaju odlučujući faktori pol, starost, plata i ostali društveni aspekti, a u poređenju sa njima, karakterne crte imaju zanemarljivu ulogu.

Zaključak

Šta smo na kraju zaključili? Nema osnova za međusobno kritikovanje, barem kada je u pitanju koji pametni telefon preferiramo. Obe grupe imaju članove sličnih karakternih crta. Ako smo potpuno iskreni, jedini razlog zašto dolazi do ovih brutalnih rasprava među korisnicima suparničkih platformi, jeste u činjenici da bez tog mentaliteta ne bismo uspeli da preživimo hiljadama godina.

Izvori: BrainfodderJournals.plosBandwidthBlog

Apple Inc. (AAPL)

Have you read this?

To je apsurdno. Neki ljudi jednostavno ne razumeju našu kompaniju. Čvrsto verujem da će sve pre ili kasnije doći na svoje mesto, dok god su korisnici zadovoljni. Nismo usmereni na zaradu, već na dugoročan razvoj.

To je apsurdno. Neki ljudi jednostavno ne razumeju našu kompaniju. Čvrsto verujem da će sve pre ili kasnije doći na svoje mesto, dok god su korisnici... - Click here!