Uređivanje prozora u macOS sistemu

#Tips & tricks
2017. 02. 22.
Način na koji funkcionišu prozori u macOS sistemu može se činiti pomalo čudnim ili čak potpuno haotičnim za nove korisnike, iako je upravljanje prozorima jednostavnije nego što se to čini u početku.

Radna površina i dock su slični kao i u Windows sistemu, ali raspored prozora ne funkcioniše na isti način. Zatim, macOS prozori samo liče na tradicionalne prozore. Kada otvorite aplikaciju u Finder-u, uvek će se otvoriti novi prozor na radnoj površini. Samo jedna aplikacija može biti aktivna u jednom trenutku. Možete videti koja je aktivna u gornjem levom meniju, desno od Apple-ovog znaka. U nekim aplikacijama kao što su Safari ili Mail, moguće je otvoriti i više prozora.

Namještanje prozora na macOS sustavu

Postoji nekoliko načina na koje možete rasporediti aplikacije i prozore na macOS-u. Primera radi, kada pritisnete Mission Control dugme (F3), možete videti koje sve aplikacije su otvorene u tom trenutku. Na trackpad-u možete menjati aplikacije, pritiskom sa tri prsta, a moguće je koristiti i više radnih površina odjednom. Ako neku aplikaciju pokrećete preko celog ekrana, možete povući drugu aplikaciju preko nje, što će rezultovati podelom ekrana. Poznata Windows kombinacija Alt + Tab postoji i na macOS-u, ali je na macOS-u poznata kao Cmd + Tab.

Logično, potrebno je zahvatiti prozor da biste ga pomerili. Kada pomerate jedan prozor preko drugog, oni će biti jedan pored drugog, za razliku od Windows-a gde se međusobno pokrivaju. Isti princip važi i za ivice ekrana. Za menjanje veličine prozora, potrebno je zadržati kursor na jednom od uglova prozora.

Namještanje prozora na macOS sustavu

Ako imate više otvorenih prozora u aplikaciji, možete ih kombinovati preko Windows – Merge All Windows komande. Možete pomeriti novi Safari tab na poseban prozor pomoću Windows – Move Tab to New Window opcije ili ako samo zadržite i povučete navedeni tab, on će se onda automatski otvoriti u novom prozoru.

Moguće je namestiti način na koji želite da se novi prozori otvaraju. da biste to učinili, idite na Apple menu – System Preferences – Dock option. Aplikacija će otvarati nove tabove samo ako je preko celog ekrana. Jedna od većih razlika u odnosu na Windows je i ta što su dugmići za smanjenje i zatvaranje prozora u gornjem levom uglu.

Ostavite komentar